http://www.sszcg.me/wp-content/uploads/2012/07/sindikat.pnghttp://www.sszcg.me/wp-content/uploads/2012/07/sindikat.pnghttp://www.sszcg.me/wp-content/uploads/2012/07/sindikat.pnghttp://www.sszcg.me/wp-content/uploads/2012/07/sindikat.pnghttp://www.sszcg.me/wp-content/uploads/2012/07/sindikat.png

Hipokratova i sestrinska zakletva

HIPOKRATOVA ZAKLETVA

U času kada stupam medju članove ljekarske profesije svečano obećavam da ću svoj život staviti u službu humanosti. 
Prema svojim učiteljima sačuvaću dužnu zahvalnost i poštovanje. 
Svoj poziv ću obavljati savjesno i dostojanstveno. 
Najveća briga će mi biti zdravlje mog bolesnika. 
Poštovaću tajne onoga ko mi se povjeri. 
Održavaću svim svojim silama čast i plemenite tradicije ljekarskog zvanja. 
Moje kolege će biti braća. 
U vršenju dužnosti prema bolesniku neće na mene uticati nikakvi obziri, vjera, nacionalnost, rasa, politička ili klasna pripadnost. 
Apsolutno ću poštovati ljudski život od samog početka. 
I pod prijetnjom neću popustiti da se iskoriste moja medicinska znanja, suprotna zakonima humanosti. 
Ovo obećavam svečano, slobodno pozivajući se na svoju čast.

 

SESTRINSKA ZAKLETVA

Svečano se obavezujem pred bogom i u prisustvu ovog skupa, 
da ću provesti ceo svoj život u moralnoj čistoti 
i da ću se odano baviti svojom profesijom. 
Ja ću se uzdržavati od bilo kakvog nekontrolisanog postupka sa bolesnikom i neću svesno primeniti lek koji bi mogao štetiti. 
Sve što je u mojoj moći učiniću da poboljšam nivo svoje profesije 
i držaću u tajnosti sve lične informacije 
koje doznajem prilikom obavljanja moga poziva. 
Sa punom lojalnošću, do kraja ću pomagati lekaru 
u njegovom poslu oko bolesnog čoveka.

 

(Florens Najtingel )