http://www.sszcg.me/wp-content/uploads/2012/07/sindikat.pnghttp://www.sszcg.me/wp-content/uploads/2012/07/sindikat.pnghttp://www.sszcg.me/wp-content/uploads/2012/07/sindikat.pnghttp://www.sszcg.me/wp-content/uploads/2012/07/sindikat.pnghttp://www.sszcg.me/wp-content/uploads/2012/07/sindikat.png

O nama

Samostalni sindikat zdravstva Crne Gore ima 44 osnovne sindikalne organizacije sa preko 6 (šest) hiljada članova.

Ima svojstvo pravnog lica.

Osnovan je prije 20 godina.

Do sada je dva puta mijenjao ime.

Prvi naziv je iz 1991. godine (,,Sl. list SRCG”, broj 20/91) kada je počeo sa radom kao “Sindikat zdravstva i socijalne zaštite Crne Gore”.

Kao “Sindikat zaposlenih zdrastva i socijalne zaštite Crne Gore” je ostvario reprezentativnost 2010. godine sindikata (,,Sl. list CG”, broj 26/2010).

Nakon odvajanja sindikalnih organizacija socijalne zaštite Crne gore nosi današnji naziv – Samostalni sindikat zdravstva Crne Gore.