http://www.sszcg.me/wp-content/uploads/2012/07/sindikat.pnghttp://www.sszcg.me/wp-content/uploads/2012/07/sindikat.pnghttp://www.sszcg.me/wp-content/uploads/2012/07/sindikat.pnghttp://www.sszcg.me/wp-content/uploads/2012/07/sindikat.pnghttp://www.sszcg.me/wp-content/uploads/2012/07/sindikat.png

Osnovni ciljevi i zadaci

Osnovni ciljevi i zadaci Samostalnog Sindikata zdravstva Crne Gore su:

 

 • Kolektivno pregovaranje;
 • Ostvarivanje realne cijene rada;
 • Zaštita materijalnih, radnih, statusnih i socijalnih interesa članova;
 • Zaštita profesionalnih prava, integriteta profesije i ličnog integriteta članova;
 • Zaštita prava iz radnog odnosa i pružanje pravne pomoći članovima;
 • Poboljšavanje opštih uslova rada i života članova;
 • Bezbjednost i zaštita zdravlja na radu;
 • Praćenje i primjena kolektivnih ugovora;
 • Uspostavljanje dijaloga i razvoj socijalnog partnerstva sa državnim organima i poslodavcima;
 • Ostvarivanje učešća u pripremi zakona i izradi propisa kojima se regulišu položaj i prava zaposlenih;
 • Učestvovanje u donošenju svih odluka koje bitno utiču na radne uslove, zaposlenost, kadrovska rešenja i osnovna načela struke;
 • Angažovanje po drugim pitanjima kojima se obezbeđuje zaštita interesa zaposlenih;
 • Pružanje pravne zaštite i savjeta članovima u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom;
 • Sprečavanje radne invalidnosti i poboljšanje zdravlja i psihofizičkih sposobnosti članstva, organizacija rekreacije, odmora i banjskog liječenja, sportskih takmičenja i sl.;
 • Edukacija, sindikalno obrazovanje članova i aktivista, povjerenika kroz sindikalne škole, seminare, razmjenu iskustava sa sindikatima drugih zemalja;
 • Ostvarivanje međusobne solidarnosti;
 • Promocija ciljeva i interesa Sindikata u javnosti;
 • Sindikalno informisanje i informisanje javnosti o sindikalnim aktivnostima, marketinška i propagandna djelatnost;
 • Dodela priznanja za uspješan rad članovima Sindikata;
 • Jačanje sindikalnog pokreta i saradnje sa drugim domaćim, inostranim i međunarodnim indikalnim organizacijama.