Samostalni sindikat zdravstva Crne Gore ima 44 osnovne sindikalne organizacije sa preko 6 (šest) hiljada članova.

Osnovan je prije dvadeset godina.

Hipokratova zakletva

U času kada stupam medju članove ljekarske profesije svečano obećavam da ću svoj život staviti u službu humanosti. Prema svojim učiteljima sačuvaću dužnu zahvalnost i poštovanje. Svoj poziv ću obavljati savjesno i dostojanstveno. Najveća briga će mi biti zdravlje mog bolesnika. Poštovaću tajne onoga ko mi se povjeri. Održavaću svim svojim silama čast i plemenite tradicije ljekarskog zvanja. Moje kolege će biti braća. U vršenju dužnosti prema bolesniku neće na mene uticati nikakvi obziri, vjera, nacionalnost, rasa, politička ili klasna pripadnost. Apsolutno ću poštovati ljudski život od samog početka. I pod prijetnjom neću popustiti da se iskoriste moja medicinska znanja, suprotna zakonima humanosti. Ovo obećavam svečano, slobodno pozivajući se na svoju čast.

Sestrinska zakletva

Svečano se obavezujem pred bogom i u prisustvu ovog skupa, da ću provesti ceo svoj život u moralnoj čistoti i da ću se odano baviti svojom profesijom. Ja ću se uzdržavati od bilo kakvog nekontrolisanog postupka sa bolesnikom i neću svesno primeniti lek koji bi mogao štetiti. Sve što je u mojoj moći učiniću da poboljšam nivo svoje profesije i držaću u tajnosti sve lične informacije koje doznajem prilikom obavljanja moga poziva. Sa punom lojalnošću, do kraja ću pomagati lekaru u njegovom poslu oko bolesnog čoveka.

Najgledanije

...

Izjava Gradskom portalu povodom incidenta u KBC Kotor

Po ko zna koji put i nažalost ne posljednji, nanose se povrede onima koji su svoj život stavili u službu i žrtvu drugoga

...

Incident u urgentnom bloku KBC "Kotor"

Tokom redovne noćne smjene fizički napadnut tehničar od strane pacijenta B.T.

...

Do juče smo operisali instrumentima starim 80 godina

NE TREBA KRIVCE TRAŽITI U LJEKARIMA KAO NOSIOCIMA SISTEMA. RJEŠENJE TREBA TRAŽITI U ADEKVATNOJ ORGANIZOVANOSTI SISTEMA

Prijavite se za Newsletter

Želite da budete obaviješteni o našim aktivnostima ?